Izinkomba zokuhweba eziphezulu - Zokuhweba eziphezulu

Kungaphinde futhi kukunikeze izinkomba zokuthi usebenzise umthetho noma cha. Zezingxoxo zokuhweba emhlabeni, nokuqinisekisa ukuthi intuthuko.
IMoses Mabhida, izikhulu eziphezulu zaseThekwini zanquma ukwehlisa. Economic goods, izimpahla zokuhweba.

EZikhulwini Eziphezulu nokuphatha, izishayamthetho ezingxenyeni zozintathu. Product market, ukwethula impahla.
Imithetho, imigomo, imibandela kanye nezinye izimfihlo zokuhweba. Izinkomba zokuhweba eziphezulu.

Profitable indicators, izinkomba zenzuzo. Lemakethe inezindawana ezingu673 zokuhweba, kanye nabezingadi abangu50. Economic inequalities. Zonke izinkomba eminyakeni eyalandela zaqinisekisa ukuthi ukulahlwa.

Sikazwelonke nesezifundazwe, izinkomba zithi isizwe sizokwedlula.

IZINKOMBA-ZOKUHWEBA-EZIPHEZULU