Inkampani enhle kakhulu yokuhweba forex ecanada - Yokuhweba enhle

این تغییر امروز ۲۶ جون ۲۰۱۸ از طریق وبسایت اداره. Inkampani enhle kakhulu yokuhweba forex ecanada.

برنامه اکسپرس انتری استان منیتوبا تعداد محدودی متقاضی را می پذیرد که: پرونده در جریان MPNP ( استریم سنتی برنامه استانی منیتوبا) دارند. چنانچه امتیاز کسب شده شما از حداقل امتیاز دعوت شده در هر یک از draw های متناوب بالاتر باشد، برای شما “ دعوتنامه” فرستاده می شود. با سفارش نوت می توانید از وضعیت پرونده خود مطلع شوید. جهت سفارش نوت GCMS می توانید از خدمات گروه تخصصی eCanada استفاده نمائید.
نمونه دعوت نامه. فرصت ارسال مدارک برای افرادی که در سیستم اکسپرس انتری دعوت نامه گرفته اند از ۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش پیدا کرد.
اداره مهاجرت کشور کانادا از ابتدای سال سیستم جدید Express Entry را برای انتخاب مهاجر راه‌ اندازی نمود.

INKAMPANI-ENHLE-KAKHULU-YOKUHWEBA-FOREX-ECANADA