I albhamu kuphela - Kuphela albhamu

I albhamu kuphela. Ngokusho kukaMandla Ntuli oyilungu lalo leli qembu, konke sukumi ngomumo njengoba lo mcimbi wokwethula le albhamu yabo uzobe ungagadlile nje kuphela ngomculo kodwa kuzobe kwenziwa izinto eziningi kuwo. Ipulazi isebenza amathonti kubantrakta bezingane kanye neminye imishini yokulima | Ama- movie ne- TV yami Bajka Kombajk i bajka Traktor Kreskówki od Bazylland. Ungalanda umculo zonke izinhlobo: music from Hollywood, Bollywood, umculo albhamu yangasese, izingoma abaculi ezithile futhi abaningi abengeziwe.

Ngaleso sizathu bagcine bevumelana ngokuthi iqembu lithuthwe kule nkampani, bese izindaba zalo zenganyelwa ngumjikijelwa. In this award- winning board game for two, quilting has never been more competitive!


USamkelisiwe Mbutho ( 24), wakwa- Z, kuleli lokishi ukhiphe i- albhamu ethi Ithonga Lobaba, athi isifiso sakhe ngayo wukuyibona ikhulisa lolu hlobo lomculo olungajwayelekile. Uthi ubefisa ukukhipha i- albhamu yokholo kodwa uSomnandi noSxhobo bathi ngeke kulunge kumele aqhamuke ngale ndlela avele ngayo emculweni ukuze kubonakale ukuthi izosebenza yini.

Isiyatholakala i- albhamu entsha kaNathi noNkanyiso. In the long- awaited digital adaptation of Uwe Rosenberg' s Patchwork, players patch their way to victory using fabric pieces of assorted sizes, colors, and buttons.
ABACULI bomculo wokholo uNathi Zuma kanye noNkanyiso Miya, abeculo lodumo elithi Fana noJobe, bathi abalandeli bomculo wabo kanye nabathandi bomculo wokholo sebengazifaka izicelo ze- albhamu yabo yesithathu ezitolo ezidayisa umculo. Ngibuye ngacula namaqembu amancane ngasekhaya, ” kusho yena.

Ukuze bakusize kulokhu kuningi izingosi ikhokhelwe kanye free. Uma uke waba forum ikhompyutha sika, cishe waphawula eziningi impicabadala Adobe Flash Player futhi lutho ezihambisana nalo.

Kwenye yalawa ma- albhamu, esihloko sithi “ Njengohlanya, ” eyaqoshwa enkampanini ukhozi Media, umthandeni uthi akatholanga lutho, u- ali Mgube ukufakazele lokhu. Uthi uzalwa namantombazane kuphela, obekuthi uma kuculelwa umthandazo wakusihlwa, naye alekelele ngokucula.

“ Ekhaya bekuphilwa ngomculo, ngaqhubeka ngacula nasesontweni. UMCULI waseMlaza oyisangoma wenze okungajwayelekile njengoba ekhiphe i- albhamu equkethe izingoma zezangoma kuphela.

I-ALBHAMU-KUPHELA