Ikhadi lokuhweba ikhadi lokuhweba - Ikhadi lokuhweba

♧, 2663, * club. ™ - tts, uphawu.

Amakhadi okudlala ayimbali, ikhadi, imbali, japanese, ukudlala, umdlalo. ™ - labels, uphawu | uphawu lokuhweba.

Ikhadi lokuhweba ikhadi lokuhweba. Uphawu, ikhadi noma okunye okuqokwe ngokomthetho noma okuvumelekile.

Umninibhizinisi ongayedwana. Leyomikhiqizo) okunanophawu olumchazayo noma lokuhweba lwalowo.

Alama | alama ya biashara, * uphawu lokuhweba. Ibhizinisi lokuhweba. Amadayimane | idayimane | ikhadi | umdlalo. Ikhadi | imbali | japanese | ukudlala | umdlalo.

= >, isipikha, ukucisha. Sole proprietorship.

Uphawu, uphawu lokuhweba. = >, 100, amaphuzu.

Umbhalo/ ibhukwana. ♢ - tts, okumise okwedayimane.


♧ - labels, ikhadi | umpukane | izimpukane | umdlalo.
IKHADI-LOKUHWEBA-IKHADI-LOKUHWEBA