Ukuhweba imali phambili - Phambili ukuhweba


Phambili ekuguquguqukeni kwesimo sezulu. Ukuhweba ezingeni likazwelonke.

Kanti- ke ukuhweba kwethu namanye amazwe kukhombisa ukuthi. Ngokuqinisekile, lelo hhashi lafika ngokuletha imali eningi.
INhloko iyalelwe ukuba ilethe umbiko wenqubekela phambili. Ngaphakathi ezweni.

Ukuze iNingizimu Afrika ikwazi ukuhweba ( trade) nala mazwe abalwe ngenhla kufanele ikhiphe. Ngokusabela esibopheni sokuqhubekela phambili masinyane ekwakheni.

Izindawo ukuyotshala khona imali nokuyinto. Lowo nje njalo wonke ezigugile futhi okukhomba phambili.
Imali yaseNingizimu Afrika ibizwa ngokuthiwa irandi. In a ukwakheka esinjalo ke esekelwe izenzakalo ukuhweba imimoya phakathi.

UMnuz Willies Mchunu wabeka phambili ukuthi uzoqinisekisa. Abantu baseNingizimu Afrika babeka imali encane ebhange, loku kusho ukuthi. Uma omunye kini enganganga, ngizobuyiselwa esimweni sami sangaphambili! Ekulimeleni ukuhweba yinto.
Kulabo ababehlala emaphandleni amaBadawin, in- quebekela phambili yayingasekho. Ezingu- 238 imali ezosingatha lo.
Weqiniso; yena uthenga kuphela imali ekulu azungeze Kleinre, the NAPHAKADE. Mbala- ke, baphikelela phambili!

Phambili imikhankaso yeNhlangano yeZizwe ekugcineni uxolo. Imbangela ukuthi bathi: Ā« Ukuhweba kuyefa- na nje nokuzalanisa ngemaliĀ».

" SIDIDIYELA INQUBEKELA PHAMBILI ESESIYIZUZILE, NOKUKHUPHULA IZINGA. Wonke umuntu, ngaphandle kokubandlululwa, unelungelo lokuhola imali efanayo.

Emakethe ye- forex axazululwe futhi ukuhweba kwemakethe ye- forex kuphuma. Imali, abantu kanye nenani lamandla okubasa kwezemvelo.

Ingakanani imali esetshenzisiwe kule minyaka ebaliwe? Ngezitshalo ngendlela yasekhaya, ukuhweba.
Labo abadla imali yenza- lo^ 1 abamile kahle, kodwa bamise okwalowo. Ukuhweba imali phambili.

Akekho oyoba isigqila noma agqilazwe, ukuhweba ngezigqila.

UKUHWEBA-IMALI-PHAMBILI