Isu esihle kakhulu sokusebenzisa izinketho zezitoko - Kakhulu izinketho

Ebethelwe” ( 1 Kor. Zikahulumeni, kusukela kweziphansi kuye kweziphezulu kakhulu, ukuthi zikhombise ukuqonda okubonakalayo kwezinqubo nemiyaleloequkethwe kulelibhukwana lendlela yokuziphatha.

Ngizobathanda ngokuzithandela. Toggle navigation JAKOVLEVMIHAIL.

2 bhiliyoni ke izakusetyenziselwa ukuqala amaqela oogqirha, abongikazi, nabantu abasebenzisana noluntu kwezempilo. 2 bhiliyoni izakunceda ukuphucula iinkonzo ezifumaneka ezibhedlela.


Sele begula kakhulu. Kwabase- efesu 6: 10- 18 zul59 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu.

• Ukuvala imigodi eba semigwaqweni. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini.

Akukhethwa ngokuthi yiyiphi iNkosazane endala ngokweminyaka kodwa kugxilwa kakhulu esikhathini ekhule ngaso yangena ebuntombini. Abashayeli be forex abakhulu kunazo zonke e bangalore; Tokyo samurai yokuhweba uhlelo.


Ihleleke kahle kakhulu kanye nokulandelana ( nokuxhumana) kubandakanya isingeniso, umzimba kanye nesiphetho - Impendulo enembayo kodwa intula ukucacisa. Kuyenzeka kuqokwe iNkosazane encane ekhona amadala,.
Lapho sigxila kakhulu Kuye, siya ngokuya sifana Naye, simlalele kakhulu, futhi siye silungela kakhulu lokhu okusilindele, kwikusasa eliseduzane kanye nasekupheleni, ngosuku lapho singena “ endaweni” uJesu ayilungiselele labo abamthandayo Yena. ” Yeka isibonelo esihle sokusebenzisa inkululeko yakhe ukuze kuzuze abanye! • Ukuhlonishwa. • Ukwakha imigwaqo esesimweni esihle.


La maqela ke azakusebenza kumaziko ezempilo, ekuhlaleni njalo njalo. Isu esihle kakhulu sokusebenzisa izinketho zezitoko.

Lapho ama- Israyeli ezisola ngokusuka enhliziyweni, ngokuzithandela uJehova wawabonisa uthando nomusa, wathi: “ Ngizokuphulukisa ukungathembeki kwabo.

ISU-ESIHLE-KAKHULU-SOKUSEBENZISA-IZINKETHO-ZEZITOKO