Izimpawu ze itl zokuhweba - Zokuhweba izimpawu

Ama- STIS, noma izifo ezithelelana ngocansi, zisabalala ngokwenza ucansi ngendlela engavikelekile nomuntu one- STI. Nesiwombe socansi ( ucansi lwesitho. Izimpawu zesifo sikashukela yilezi: ukuchama njalo, ukoma kakhulu, ukwehla emzimbeni, ukukhathala, ukungaboni kahle emehlweni. Izinkomba noma izimpawu ze BREAST CANCER ezejwayelekile yilezi.

Izimpawu ezingadala ukuba ukhathazeke. Izimpawu ezichaza ukuthi kungenzeka kube nesifo socansi.

Izimpawu ze itl zokuhweba. UMDLAVUZA WAMABELE BREAST CANCER = izimpawu zalo Mdlavuza kungenzeka.

Ngifuna ukuthola amagama aqobo ngesiZulu kulamagama alandelayo:.

IZIMPAWU-ZE-ITL-ZOKUHWEBA