Izinketho zesikhwama sokubambisa intela - Zesikhwama intela


Home Iindaba Imibuzo ngamasiko nezithethe zesiNtu. About Rwanda Paparazzi.
DURBAN PENSION FUND ATHATHA UMHLALAPHANSIATHATHA UMHLALAPHANSI 6th Floor Florence Mkhize Building 251 Anton Lembede ( Smith) Street. Wayeyazi ukuba yekabani le mali.

Isamba osengezile sibanjelwa intela. 3 IZIZATHU ZOKUGUQULA ( a) ufisa ukukhokha uqede izikweletu ezizayo.

2 Ukudla Ukudla Okunempilo I s i t a s h i I m i f n o n e z i t h e l o A m a p h r o t h e n i / I n y a m a Ushuk e l a n a m a f u t h a I m i k h i q i z o y o b i s i Izitashi: zinezihlaka ezakha amandla emzimbeni ( njengestambhu, ipasta, ilayisi noma isinkwa). Umukobwa akomeza ubutumwa bwe avuga ko iyo aganiriye n’ uyu musore ibyerekeye gukizwa, yumva umusore atabyakira vuba ngo kuko atemera iby’ amadini n’ amatorero y’ iki gihe ahanini bitewe n’ ibikomere yatewe n’ abantu bitwa ko basenga.

Sokubambisa ngempahla, izimpahla Zombuso, ukubekisa okungenantela, njal. Lezi yizintatshana ezengamele umfula uPhongolo.

7 Kungani sisiza abahlelwe ngumonakalo? AbakwaMasuku Abantu bakwaMasuku kusengabantu bakwaNdwandwe.


Iindlela Zokuphila Ezibalulekileyo Nezisenza Sonwabe. Makuliwe - February 22,.

Ngizibophezele ekutheni ngiwumele ngayo yonke indlela konke engikulobe kulo msebenzi, ngoba kuwumqondo wami ozimele. Yisiphi isizatho sethu sokuqala sokwenza inkonzo yokusiza?
Your Name: Email: Friend' s Name: Friend' s Email: Your Message: Verification Code: Enter code shown:. Abantu bakwaNdwandwe badabuka ngasezintabeni amaGudu.

Inkinga yokuhambisa iposi eMlazi Share this article with a friend. Okuqukethwe yilencwajana okungamafuphi nokudingakalayo, akubophezeli iSikhwama kanti futhi.

ISIKHWAMA SEMPESHENI YE DURBAN ( isikhwama) INCAZELO NGEZINZUZO ZEMPESHENI Isishicilelo sikaUcingo :. Izinketho zesikhwama sokubambisa intela.

Ezinye izinto zingathathwa ngokuba zincinci, abantu phandl’ apha basoloko benemibuzo efuna iimpendulo. UChristina wayebambe ongezantsi!
Imibuzo ngamasiko nezithethe zesiNtu. UPhawuli waphendula umbuzo lo encwadini yakhe yesibili ayibhalela abaseKhorinte.


Wayechole iplastiki emnyama enesiqhuma semali, eyayinokulingana nomvuzo wakhe weminyaka engaphezu kweyi- 20! Invitation to training sessions Introduction to the new Web of Science Basic Search and Navigation Organization name and Author searching Refining and analyzing search results Citation report and the h- index Cited reference searching Use of the Marked List and other output options.
INgxenye 2 Ukuphila Ngendlela Enempilo 12 2 Isifundo 2. Tweet on Twitter.

Ngakho- ke kusashiwo uma kukhulekwa kwaNdwandwe, kwaNxumalo kumbe kwaMasuku kuthiwe ' ' Ndwandwe waseGudu' ' noma kuthiwe nina base' Gudunkomo'. Wayemele enze ntoni?


RwandaPaparazzi Author Andi makuru wasoma ‘ Na Yombi’ ni ubudasa u Rwanda ruhiga ibindi bihugu byo muri Afurika y’ Iburasirazuba- Inanc Ciftci. LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ESETSHENZISWA EKWELASHWENI NGENDLELA YENDABUKO ( THE STUDY OF ISIZULU MEDICINAL NAMES AS REFLECTED IN INDIGENOUS HEALING SYSTEMS) lungumsebenzi wami ongancike ndawo nakumuntu.

INdlu yaseKhohlo yaMaNdwandwe nokuyindlu. Umuhanzi Omarion agiye kwitabira igitaramo cy’ imbaturamugabo hano.

Share on Facebook. Lombiko okhiqiziwe uyisisekelo seMithetho yango.

IZINKETHO-ZESIKHWAMA-SOKUBAMBISA-INTELA