Kusho ukuthini umthengisi wemali - Kusho umthengisi

Ukuzwa ukukhula kwamandla akho noma izinga lenkululeko yakho. Ukunikezwa imali kusho ukuqondisisa, izindlela zokucabanga ezinhle, noma izimo zempilo ezenyusa ukuzethemba kwakho. Ukuzwa sengathi abanye bayakusiza. Kungakhomba nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma izithiyo ezinqotshwayo.

“ Iparele elilodwa lenani eliphakeme” limelela iqiniso loMbuso eliyigugu. INkosi uJesu Kristu ukhuluma noNikodemu umlisa.

Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into. Sp S on S so S red S · July 13, · Ukuphupha indlu ivutha umlilo kusho ini.

Ngemva kokuba ebone ukuthi lelo parele lalingelenani elingakanani, umthengisi wayezimisele ukudayisa “ masinyane” zonke izinto ayenazo ukuze alithenge. English ( US) Español; Français ( France).

Izinkolelo Nezimpawu Ekubonakala Ngazo Umuntu Okhulelwe By Ulwazi Programme on in Culture Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu abadala bayakwazi ukuthi bazi kungekho umuntu owaziyo. Ombhalo othathelwe eBhayibhelini oyiwona uphendula lombuzo utholakala ku NgokukaJohane 3: 1- 21.

Unikezwa amathuba. Kusho ukuthini umthengisi wemali.

Umthengisi kulo mfanekiso umelela abantu abanhliziyo ziqotho abadela lukhulu ukuze banelise izidingo zabo ezingokomoya. One Response to Ukuphupha ngeMali ewuhlweza kusho ukuthini Omhle Mata August 13, at 7: 41 am # Molweni ndiphuphe ndihamba nomyeni wam ebeyofuna umsebenzi xa singena kulendlu ebeye kuyo afice umngani wakhe ingathi nguyw ophetheyo athi xa embulisa azombamba isandla umngani abe ngathi akamaz amcenge for umsebenzi. Debbie Debs Mhlanga ‎ to Amaphupho Lengcazelo zawo. Kusho ukuthini ukuba ngumka mfundisi Izindaba /, 12: 20pm / Boniswa Mohale UNKK Sizakele Makhanya ongunkosikazi woMbhishobhi omusha waseZululand, uMonument Makhanya, unxuse abanye omama beZwi ukuthi bangalokothi bazame ukuzenza abanye abantu kodwa baphephele emthandazweni.

Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto nawe ozibona ukuithanda.
Impendulo: Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha?
KUSHO-UKUTHINI-UMTHENGISI-WEMALI