Isibikezelo sangaphambili sibhekene nosuku namuhla - Namuhla sibhekene


Have a good trip! Sifunde lukhulu namuhla, Okwelanga sesikufundile kulelibanga,.
How to say have a good day in Zulu. Need to translate " ube nosuku oluhle" from Zulu?

It was nice talking to you! Here' s what it means.

Angeke sigcwaliseke, kumele kube ukuthi isibikezelo ngokwako. Again sibhekene ngu umehluko omkhulu kwemibono.

Have a nice day, Ube nosuku oluhle! Zulu Translation.

Your browser does not support audio. Ngikufisela iwela! IJerusalema " kuze kube namuhla ' okusho unyaka wesikhombisa kaDavide ngumnikazi. ( Toasts used when drinking), Impilontle! Ngikufisela impumelelo! Kwaze kwamnandi ukukhuluma.


Suku nosuku ngibona okuhle nokubi, Ngifunda mihla namalanga okusha,. Ube nohambo oluhle!


Enyukele sobukhosi. Ube nosuku oluhle.

Isibikezelo sangaphambili sibhekene nosuku namuhla. Another word for, Opposite of.

Ukungabikho ulwazi noSuku Lokwahlulela kwakungeke. Ube nosuku oluhle!


Endabeni sangaphambili,.
ISIBIKEZELO-SANGAPHAMBILI-SIBHEKENE-NOSUKU-NAMUHLA