Yikuphi ukuhwebelana kwemali yamazwe ngamazwe - Ukuhwebelana yamazwe

Uma inkampani eseNingizimu Afrika ifuna ukuthenga ukolweni eNdiya, kufanele ishintshe amaRandi abe yimali yaseNdiya iRupee. Kunezingxenye ezimbili ezisebenza ngemicimbi yabasebezi ngaphakathi kuMnyango ezibizwa iHhovisi Lomsebenzi Omkhulu Wezezimali kanye nokuPhathwa Komnotho Ongabantu.


Nasekuqedeni ukuziphatha okungahambi ngendlela elungile noma yikuphi lapho sihlangabezana nakho khona. Okumbandakanyayo, uCwaningo, iziNdaba Zamazwe Ngamazwe Nezase- Afrika, ukuLwa Nenkohlakalo Emkhakheni Kahulumeni kanye Nendlela Yokubuyekeza Ontanga e- Afrika. NJENGOKOHLELO, ingqungquthela yeNhlangano Yamazwe Ase- Africa ( African Union) iqalile eKigali, eRwanda, kuleli sonto. Ukuhwebelana phakathi kwamazwe kusho ukushintshana ngezimali zamazwe ezihlukene.

Thina njengamalungu ebhodi sizibophezele eMithethweni ye- Massmart yenkambiso elungile. Amathuluzi - Thola okwengeziwe ngemali yakho ngamathuluzi ezimali nokubhajetha afana nesibali sesikweletu sendlu, nesiguquli sohlobo lwemali.
Septemba | Ukubeka Imali Kwindawo Yayo Indlela engafanelekanga yokujonga imali inokubutshintsha ubuntu bakho. Yikuphi ukuhwebelana kwemali yamazwe ngamazwe.
Uhlobo Lwemali - Thola izilinganiso zokushintshana kwemali yamazwe ngamazwe futhi ubone ukuthi uhlobo lwemali yakho ihweba kanjani uma iqhathaniswa nezinye izinhlobo zemali. Le ngqunguthela iqale ngomhla zili- 10 kanti iyophela ngomhla zili- 18, nxashane sekuhlangana oMengameli okuyibona okumele bathathe izinqumo.
Njengamanje nguyena umdlali osethathe amawikhethi amaningi kunabo bonke abanye abadlali ngowezi- futhi ukleliswe endaweni yesikhombisa ohlwini lwabadlali abaphuma phambili emiDlalweni yeKhilikithi yaMazwe ngaMazwe yoSuku oluLodwa ( ama- ODI). I- Massmart izibophezele ekubeni amandla angempela futhi abukhali amele okuhle eminothweni nasemiphakathini esisebenza kuyo.
Inkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa ngu- Jacob G Zuma, uMongameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika esigcawini sokuHlala Ngokuhlanganyela Kwezindlu zePhalamende Zombili, eKapa, mhla ziyisi- 9 kuNhlolanja Somlomo Wesigungu Sikazwelonke,.

YIKUPHI-UKUHWEBELANA-KWEMALI-YAMAZWE-NGAMAZWE