Ukuthi abadayisi benza imali kanjani ngaphambili - Imali ngaphambili

Niyithola kanjani imali? โ€ ( Johane 17: 16 ) Njengoba ezinikezele kuNkulunkulu, uMniki- kuphila wawo, kumelwe abonise ngokucacile ukuthi awasewona awawo siqu.

Angiyena owokudlala omankwembeshe mina" uMondli wayecabanga waze waphumisela, wethuka ngoba esezwa kukhona ongqongqozayo emnyango. IsAmbulo 11: 15, 17) Kunanini ngaphambili, umthetho kaNkulunkulu manje ufuna ukuba amaKristu angabi โ€œ ingxenye yezwe.
Ngeke futhi kusisize ukukusola ukuthi ubheme ntwana thizeni amaphoyisa angeke ayithokozele. Abadayisi babe sebehlangana benza inhlangano, iTexCon Hawkers Forum, ukuze bakwazi.
Lapho abantu beze emihlanganweni yethu abazitholi sebefunzwa isitsha senkongozelo. โ€ kubuza umfundisi.

Ukuthi abadayisi benza imali kanjani ngaphambili. Aug 15, ยท ๐Ÿ”ด Relaxing JAZZ For Work & Study - Music Radio 24/ 7- Smooth Piano & Sax JAZZ Music Live Stream Relax Music 1, 415 watching Live now.


Kanti sekusebenze amandla asezulwini. Okubalulekile ukuthi yinto elula kakhulu le.

Ngokomthetho kuyadingeka ukuthi abadayisi bathole isitifiketi sika gesi kanye nesishoyo ukuthi azikho izilwanyana ezidla ukhuni, kodwa izinkinga ngamapayipi, isisekelo, uphahla, njll zingamba eqolo ukuzilungisa. Kubalulekile ukuthatha isikhathi ukuhlolisisa isakhiwo ngaphambili kokuba wenze isivumelwane sokuthenga.
URussell waphendula: โ€œ Uma ngikutshela iqiniso elimsulwa ngeke ukholwe. Maningi ke amandla ahlukahlukene adalwa nguMoya ongcwele ohlala ezinweleni.

Jan 07, ยท Ukwazi ukuthi uwubuziswa yini ngeke kusisize ngalutho. Sathola ukuthi leli bhizinisi loku- odwa kwezimpahla zakwaJockey selisabalale kakhulu ngisho naseLesotho.
Besibachushisa ngokuthi bangalisimamisa kanjani ibhizinisi. Kothi lapho sebecabanga ukuthi baqedile ngawe, sebeze benza namadili, amandla kaNkulunkulu asebenze emfihlakalweni, bathole uNkulunkulu esebahambele ngaphambili; bengaze bazi ukuthi lokhu kwenzeke kanjani.
ULungo ngiyambona usezitshela ukuthi usile njengoba esehamba ngezimoto nje, kuyomqoqa ukuhlwa uyothi uyabuya uzongibangela iminciza ngimufokofise.

UKUTHI-ABADAYISI-BENZA-IMALI-KANJANI-NGAPHAMBILI