Amalungelo okukhethwa kwamasheya kanye nezimvume ezihlukehlukeneyo azifani nezibambiso eziguquguqukayo - Amalungelo kanye

Izimvume, Izaziso kanye Nemiyalelo. Amalungelo amayelana namangcwaba.

I ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e- afrika. Note: Citations are based on reference standards.

Amalungelo okukhethwa kwamasheya kanye nezimvume ezihlukehlukeneyo azifani nezibambiso eziguquguqukayo. Wabuyisa ubupristi Bakhe obungcwele kanye nezi- khiye kanye nawo wonke amalungelo, amandla, kanye nemisebenzi engcwele yobupristi.
However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Lase- Africa siqale ukubikwa ngo-, sibonakala entshonalanga kanye namaphakathi nezwe lase- Africa, lapho senze umonakalo omkhulu kabi ikakhulukazi embileni.


1 Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye Nokunxeshezelwa Emsebenzini Embonini yezimayini Uhla Lemininingwane Lwezinhlaka Ezisiza Umphakathi. Esikhathini sethu, abaprofethi abaphilayo kanye naba- postoli bagunyaziwe ukukhuluma, ukufundisa, kanye nokuhola ngegunya elivela kuNkulunkulu uBaba kanye.

Kulemithetho kamasipala kanye nomongo yendaba ikhombisa lokhu okulandelayo: -. Imvume Edingekayo mayelana nokungcwaba.

View Notes - AFL1502_ ISIZULU_ _ SG_ sm_ from AFL 1502 at University of South Africa. IMITHETHO KAMASIPALA EMAYELANA NEZINDAWO ZOKUNGCWABA KANYE NEZOKULOTHISA IZIDUMBU.
The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. It further analyses the effect of names in other Nguni speaking communities in this country.
Umnyango Wezilimi zesiNtu Izilimi zesiNtu kanye Nokuqhutshwa Kwesiko Imojuli eqavile efundiswa Ngumnyango. This research analyses the influence of the power of a name, particularly on Zulu speaking people in South Africa.

AMALUNGELO-OKUKHETHWA-KWAMASHEYA-KANYE-NEZIMVUME-EZIHLUKEHLUKENEYO-AZIFANI-NEZIBAMBISO-EZIGUQUGUQUKAYO