Abahwebi bezinketho zobunambambili abaphumelelayo - Abahwebi zobunambambili

“ Siyabulela ngokuba ebuyile amathambo wala majoni, idabi laseNtlonze lelinye lamadabi esiwahloniphe. ISigaba 6( 4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 weziEEA) sithi “ Ukwehlukanisa okusobala nokufihliwe, emibandeleni yokuqashwa kwabasebenzi abenza umsebenzi owodwa ofanayo noma wenani elilinganayo, ngenxa yezizathu.

Israel: Abahanga bavumbuye abantu 150 bareshya na Goliath wo muri Bibiliya> > Share this on WhatsApp Kugeza ubu zimwe mu ntiti muri Bibiliya zashidikanyaga ku nkuru ivugwa muri I Samweli 17: 4 y’ umugabo witwaga Goliath ngo wari ufite hafi metero eshanu z’ uburebure, zikavuga ko ibi ari imigani yuzuyemo amakabyankuru. UDUTSHULWE amaphoyisa wafa owesilisa owahubhe ngenduku, abaleka ashiya iveni nokhiye phakathi namaselula agcwala izinkalo. Ubani Owenza Imithetho Elawula Izinto Ezisemkhathini? ” ( Jobe 38: 33, The New Jerusalem Bible ) Ngesikhathi uNkulunkulu ebuza uJobe lo mbuzo, wayezama ukusiza inceku yaKhe ecindezelekile ukuba iqonde ukuthi abantu abazi lutho kangakanani uma kuqhathaniswa.


Lesi sehlakalo esishiye umndeni ushaqekile, senzeke eFolweni, eningizimu yeTheku, ngoMgqibelo odlule. Abahwebi bezinketho zobunambambili abaphumelelayo.

UmKhandlu wezamaBizelo wabaSebenzi bezamaPhilo weSewula Afrika UkuQinisekisa ukuKhambelana kweKhwalithi godu neKhetho eliNye letjhejo lezamaPhilo IHLATHULULO EFITJHAZANA YAMABIZELO WABASEBENZI BEZAMAPHILO. 2 izikronike 7: 14 zul59 bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo.


“ INGABE uye wayiqonda imithetho yasemkhathini? UMONGAMELI wombutho wePAC uLuthando Mbinda usebenzise ithuba lokwamkela amathambo wamajoni alishumi elinesixhenxe kaPoqo eKomani, ecenga urhulumente ukuba abuyise amathambo kaNyathi Pokela ase kwelase Zimbabwe.


OFakazi BakaJehova benza amathuluzi okufunda iBhayibheli atholakale ngezilimi. IBhayibheli laBantwana likhona ukuze Abantwana bazi ngoJesu Kristu lokhu kwenzeka ngokunikezela ngezindaba zeBhayibheli nge: Web, omakhala ekhukhwini/ ama- PDA, izindaba zeBhayibheli kanye nezincwadi ezidinga ukufakwa imibala, ngezilimi eziningi.
AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi. Umbhali ohlala eDelft ubongoza abantu bazithande indawo abahlala kuzo 12th December Phinda Kula Cape Town, Iyavela, Uncategorised 0 Xhosa Imbongi nombhali wesiXhosa u Anele Kose.
Zithathele omagazini, ama- ebook, umculo namadrama ezindaba zeBhayibheli— mahhala. Qwalasela oko sele bekwazi ukuzenzela ngokwabo abantwana bakho Iphepha 4.

UmKhandlu wezamaBizelo wabaSebenzi bezamaPhilo weSewula Afrika. Le ncwadi ikukhokelela kwizigaba ezi- 7 ekwenzeni abantwana izithethi, abafundi, nababhali abazithembileyo nabaqinisekileyo.

ABAHWEBI-BEZINKETHO-ZOBUNAMBAMBILI-ABAPHUMELELAYO