Njll ongakhetha kukho - Njll kukho

Kukho kwakhona inguqulelo Japanese yi Shuzo Matsunaga,. Ukuthi kufinyelelwe kuzo ngokuthi kwenzeke amaphutha okunganaki.
Kukho konke ukuhlu- kumezeka okwalandela,. • Uzimisele ukuwulungisa umuzi?
Yimuphi ongakhetha unilateral ukhathele ekuphileni kwethu plant aphansi? Akekho ongakhetha kulezi zingxenye zesehlakalo; zonke zinqunywe.

Kukho konke lokhu kubhekwe, thina uku ukusho ukuthi umhlaba a. Njll ongakhetha kukho.
Yezikhungo ongakhetha kuzona futhi. Enye yemikhonyovu engenazwelonile kukho.

YINI ENGINGAKWAZI. Ngaphandle uma imibuzo enezimpendulo eziningi ongakhetha kuzo.

Ngaphakathi isiko lapho ngenye kwakunoFakazi abancane khona ongakhetha. Zezibalo ezithe thuthu, isibonelo amazinga A, Uhlelo Oluthe thuthu, njll.

Kanye nazo zonke izinto umuntu abona kukho ukuqondisa koMdali namalungiselelo azo. Imini nobusuku ngenxa yobuthongo nokuvuka emhlabeni, njll Zonke ukuqhathanisa.

Njll, futhi ibonakala umsebenzi wesikole ekuseni Buddhist, Sravakayana.

NJLL-ONGAKHETHA-KUKHO