Ukukhuthaza izinketho zamasheya intela yomsebenzi - Izinketho yomsebenzi


Intokazi okuthiwa uJanet, yathola ukuthi ukukhuluma ngokuhlukunyezwa kwayo kwayisiza kakhulu. Ukukhuthaza izinketho zamasheya intela yomsebenzi.
Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. Ngempela igolo liyangibulala. Ushaye wachitha nemali yomsebenzi Izindaba / 10 September, 4: 03pm / 09/ 09/ 12 DURBAN: SEBEZE bafakana ezinkantolo abangandawonye kubangwa imali yefa. Yintoni ethi yenzeke xa izandi ezithile zithi zisetyenziswe ekwakhiweni kwamagama? Exercises: Isaga 10, Induku enhle ikhiwa ezizweni Umbuzo 1 Write a summary of the story in isiZulu.


Qinisekisa ukuthi ingquza yowesimame imanzi. Maye liyangibulala igolo kulesisikole engikuso.


1 Ukulalela Kuletha Izibusiso Ulwazi lweqiniso kanye nezimpendulo zemibuzo yethu emikhulu luza kithi njengoba silalela imiyalelo kaNkulunkulu. Umzekelo, xa sakha izibizo ngamagama azizenzi.


Uthi, “ Nganukubezwa ngisemncane kakhulu, nginukubezwa umuntu engangimazi futhi ngimethemba, futhi ngakuvalela ngaphakathi iminyaka eminingi. Explain the meaning.

Makhe sijonge oku kulandelayo, izandi ezithile ziye zaguquka zaba zezinye ngenxa yokuba zimelene nezinye. Imthetho Yokudla ingquza 1.

Sesike sathi hlwathi isithongwana sigonene. Translate into English.

Bhala isaga ngesiZulu. Humusha ngesiNgisi.
Njengoba sengike ngababhebha kanye kanye usisi Bongi no" mam" Skhakhane, ukubhebhana kwami nosisi Bongi akuseyiyo imfihlo. Mudlalise izingono ngolimi, wehle njalo uze enkabeni, esiswini, emathange uze ufike ezinyaweni, mphendule alale ngesisu umkhothe emqaleni wehle.

We would like to show you a description here but the site won’ t allow us.
UKUKHUTHAZA-IZINKETHO-ZAMASHEYA-INTELA-YOMSEBENZI